Expertise

Nieuwe businessmodellen

Onze softwareoplossingen bevatten naast diepgaande functionaliteit voor informatiebeheer, rapportage en e-commerce ook uitgebreide ondersteuning voor ketensamenwerking en -integratie. Zo ondersteunt onze software de nieuwste businessmodellen, zoals vendor managed inventory, consignatie, concession, shop-in-shop en the long tail.

Webshopintegratie

Onze software ondersteunt de integratie van logistieke en financiële processen ten behoeve van een of meer webshops. Of dit nu uw eigen webshops of de webshops van derden betreft. Zo bent u in staat om de vele mogelijkheden van het online kanaal optimaal benutten.

Inzet van EDI

Bij de toepassing van verschillende businessmodellen is de inzet van EDI essentieel voor een efficiënte manier van gegevensuitwisseling. Wij bieden u ruime functionele mogelijkheden op het gebied van EDI en een intensieve ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van deze technologie.

Voorraaddeling in de keten

Samen met e-commercebureau Divide faciliteren wij op organisatorisch en technisch vlak een online database genaamd Stockbase. Dit is een open systeem dat retailers en leveranciers met elkaar in verbinding brengt om verkoopkansen te maximaliseren door de beschikbaarheid van voorraden te bevorderen.

The long tail

Het long tail businessmodel speelt in op het feit dat alle nicheproducten binnen een bepaalde branche tezamen een belangrijke markt vormen. De som van alle verkopen van deze nicheproducten is namelijk ongeveer even groot als de afzet van bestsellers. Onderzoek toont zelfs aan dat de groei van de omzet van nicheproducten groter is dan die van de hits. Volop kansen dus met automatisering die dit businessmodel ondersteunt.


Ga terug naar expertise

 

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactinformatie