Disclaimer

Inhoud

Hoewel ACA ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan ACA niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. ACA kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. ACA accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. ACA kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van, of enig ander aspect met betrekking tot deze informatie. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op deze website getoonde informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop ACA geen invloed heeft. ACA kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ACA zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat ACA zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright 

Geen enkele inhoud van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, dan heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website zijn geplaatst.

  • © Copyright 1983 - 2014 | ACA Retail BV

Divide Internetoplossingen

X sluiten