Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Nieuwe businessmodellen

Onze softwareoplossingen bevatten naast diepgaande functionaliteit voor informatiebeheer, rapportage en e-commerce ook uitgebreide ondersteuning voor ketensamenwerking en -integratie. Zo ondersteunt onze software ook de nieuwste businessmodellen, zoals vendor managed inventory, consignatie, concession, shop-in-shop en the long tail.

Webshopintegratie

Onze software ondersteunt de integratie van logistieke en financiële processen ten behoeve van een of meer webshops. Of dit nu jouw eigen webshop(s) of de webshops van derden betreft. Zo ben je in staat om de vele mogelijkheden van het online kanaal optimaal benutten.

Inzet van EDI

Bij de toepassing van verschillende businessmodellen is de inzet van EDI essentieel voor een efficiënte manier van gegevensuitwisseling. Wij bieden je ruime functionele mogelijkheden op het gebied van EDI en een intensieve ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van deze technologie.

Voorraaddeling in de keten

ACA is conceptpartner van het online platform Stockbase. Dit is een open systeem dat retailers en leveranciers met elkaar in verbinding brengt om verkoopkansen te maximaliseren door de beschikbaarheid van voorraden te bevorderen.

The long tail

Het long tail businessmodel speelt in op het feit dat alle nicheproducten binnen een bepaalde branche samen een belangrijke markt vormen. De som van alle verkopen van deze nicheproducten is namelijk ongeveer even groot als de afzet van bestsellers. Onderzoek toont zelfs aan dat de groei van de omzet van nicheproducten groter is dan die van de hits. Volop kansen dus, met automatisering die dit businessmodel ondersteunt!


Bekijk wat wij doen

Voor meer informatie over cookies het wijzigen van je cookie instellingen verwijzen wij je door naar ons privacy statement en de cookie instellingen.